Piwnica- Toruń, Bydgoska

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) Udział w wysokości 9/72 w lokalu niemieszkalnym (piwnica) położonym w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 10 lok. 12, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi kw numer TO1T/00108354/3.

b) Udział w wysokości 21783/236697 w nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta pod numerem TO1T/00000163/0.

Cena minimalna to: 27.488,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 13:00.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.