Pakiet Wierzytelności od Syndyka - Budrem Group

Pakiet Wierzytelności od Syndyka - Budrem Group

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Budrem Group sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 138/20 sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 7.109.694,27 zł za cenę nie niższą niż 145.831,31 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.
Obowiązuje regulamin konkursu ofert, wymagana wpłata wadium.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty do kancelarii syndyka w wyznaczonym terminie, syndyk zarządzi licytację, która odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 12:00.

Podpisanie umowy do 14 kwietnia 2023 r. W przypadku nieprzystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, oferta przestaje wiązać syndyka.

>>>> Budrem regulamin konkursu ofert do 17.03.2022

>>>> Załącznik nr.1 wierzytelności do 17.03.2023

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.