Pakiet Wierzytelności od Syndyka - Budrem Group

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Budrem Group sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 138/20 sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 7.109.694,27 zł za cenę nie niższą niż 72.739,97 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2023 r. na adres kancelarii syndyka.
Obowiązuje regulamin konkursu ofert, wymagana wpłata wadium.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty do kancelarii syndyka w wyznaczonym terminie, syndyk zarządzi licytację, która odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00.

Podpisanie umowy do 27 kwietnia 2023 r. W przypadku nieprzystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, oferta przestaje wiązać syndyka.

>>>> Budrem regulamin konkursu ofert do 7.04.2023

Załącznik nr.1 wierzytelności do 7.04.2024

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.