Pakiet wierzytelności „MyPlace” sp. z o.o.

W postępowaniu upadłościowym „MyPlace” sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 33/22 syndyk masy upadłości sprzeda pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 116.579,84 zł za cenę nie niższą niż 4,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

Obowiązuje regulamin konkursu ofert.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty do kancelarii syndyka w wyznaczonym terminie, syndyk zarządzi licytację, która odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 10 czerwca 2024 roku o godz. 12:30.

Podpisanie umowy do 12 sierpnia 2024 roku. W przypadku nieprzystąpienia przez oferenta do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, oferta przestaje wiązać syndyka.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

>>>> Regulamin konkursu ofert i aukcji

>>>> Załącznik – wykaz należności 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.