Pakiet udziałów od Syndyka AFC POLONIA + GATEWAY POLAND

Pakiet udziałów od Syndyka AFC POLONIA + GATEWAY POLAND

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/579/2023 sprzeda, w trybie z wolnej ręki inne prawa przysługujące Upadłemu, tj:

Pakietu 50 (pięćdziesięciu) udziałów stanowiących 50 % kapitału zakładowego spółki „AFC POLONIA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

oraz

Pakietu 910 (dziewięciuset dziesięciu) udziałów stanowiących 90 % kapitału zakładowego spółki „GATEWAY POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023 r.
zawarcie umowy do dnia 7 lipca 2023 r.

Oferty można składać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub poprzez formularz kontaktowy, Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do ceny.

>>>> Oszacowanie udziałów – AFC POLONIA

>>>> Oszacowanie udziałów – GATEWAY POLAND

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.