Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym - Michałowice

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 183/20, Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 911m2 położonej przy ul. Słonecznej 102A w miejscowości Michałowice, gm. Michałowice, pow. krakowskim, oznaczonej jako działka ewid. nr 584/9 obręb 0006 Michałowice zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 216,2m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw KR1S/00029129/6 oraz udziału w wysokości 1/10 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 454 m2 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 584/7 (o powierzchni 11m2) i 584/11 (o powierzchni 443 m2) obręb 0006 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw KR1S/00026111/6 oraz udziału w wysokości 1/10 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 393 m2 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 585/14 (o powierzchni 10 m2) i 585/15 (o powierzchni 383 m2) obręb 0006 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw KR1S/00026112/3.

1. Łączna cena wywoławcza: 717.230,00 zł (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)., płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 maja 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 czerwca 2023 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

>>>Wideospacer

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.