Nieruchomość zabudowana - Bielawa, Czesława Niemena 12

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 133/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

Prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielawie przy ul. Czesława Niemena nr 12, stanowiącej działkę gruntu nr 1871/228, o (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie), dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1I/00013682/8 wraz z udziałami w prawie własności nieruchomości gruntowych: stanowiących drogi i tereny zielone, położone na terenie osiedla Konstancja w Bielawie (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie), obejmujące:

a. udział 1/28 części nieruchomości, tj. działki ew. nr 1871/245 i 1871/246 o łącznej powierzchni 6 194 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA1I/00009762/2,

b. udział 1/100 części nieruchomości, tj. działki ew.nr 1871/182, 1871/238, 1871/239, 1871/240, 1871/242, 1871/244 i 1871/248 o łącznej powierzchni 9 634 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA1I/00009763/9,

c. udział 1/13400 części nieruchomości, tj. działki ew. nr 1871/77, 1871/78, 1871/79, 1871/161, 1871/166, 1871/167, 1871/169 i 1871/155 o łącznej powierzchni 10 928 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA5M/00427053/7,

d. udział 1/1075200 części nieruchomości, tj. działki ew. nr 1871/3, 1871/6, 1871/9, 1871/12, 1871/16, 1871/39, 1871/40, 1871/41, 1871/45, 1871/51, 1871/52 i 1871/58 o łącznej powierzchni 11 924 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA5M/00333285/6’

e. udział 12/2400 części nieruchomości, tj. działki ew.nr 1871/67 i 1871/70 o łącznej powierzchni 15 103 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA5M/00354861/1,

f. udział 1/304 części nieruchomości, tj. działki ew.nr 1871/135 o powierzchni 6 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA5M/00426473/0,

g. udział 1/298 części nieruchomości, tj. działki ew. nr 1871/154 o powierzchni 279 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA5M/00427054/4.

 

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 5.262.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych) netto.

3. Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2024 roku na adres kancelarii syndyka.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 7 maja 2024 roku o godzinie 13:00.

>>>Opinia podatkowa

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>WAŻNE ZMIANA TERMINU! Aneks nr 1 do regulaminu konkursu ofert 

>>>Operat szacunkowy 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.