1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander

1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym- Warszawa, ul. Meander

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/305/2022 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, o pow. 68,8 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Meander 5 w Warszawie, dzielnica Ursynów, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA5M/00483339/6.

1.Cena minimalna to: 201.000,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych).

2.Pisemne oferty należy składać do dnia 5 października 2023 roku.

3.Wymagane wadium w wysokości 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 9 października 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.