Nieruchomość gruntowa Sosnówka

Nieruchomość gruntowa Sosnówka

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne o numerze ewidencyjnym działki 279/24, o powierzchni 0,1755 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00063728/8, nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne o numerach ewidencyjnych działek: 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 o powierzchni 0,4260 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00063729/5 oraz nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunty orne i pastwiska trwałe o numerach ewidencyjnych działek: 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9, 279/13, 279/14, 279/15, 279/19, 279/20, 279/21, 279/23, 279/25, 279/26, 279 /27 o powierzchni 1,5582 ha, dla której w Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00067123/5 za cenę nie niższą 121.500,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2023 roku. Wadium: 13.000,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 14 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka

Załączniki:

Operat szacunkowy

Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.