Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wysokie

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2065 ha stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264/9 położonej w miejscowości Wysokie (gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1L/00062418/2

b) udział w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0657 ha stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264/11, położonych w miejscowości Wysokie (gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Limanowej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem NS1L/00062380/6

Cena minimalna to: 103.026,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dwadzieścia sześć złotych)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:00.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.