Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra

Nieruchomość gruntowa od Syndyka - Wielogóra

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/182/2022 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 95 i 233, o łącznej powierzchni 0,200 ha, położonej w miejscowości Wielogóra, Gmina Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00054926/3 za cenę nie niższą niż 16.606,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześć złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2023 roku.

Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Opis i oszacowanie nieruchomości 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.