Nieruchomość gruntowa od Syndyka- Wielgolas Brzeziński 2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 310/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4,16/5,16/6,16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, z obrębu Wielgolas Brzeziński, położone we wsi Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, działki o łącznej powierzchni 1,8604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SI1M/00090558/8

1. Cena wywoławcza wynosi 1.623.139,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100)

2. Wymagane wadium w wysokości 163.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100)

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 października 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 10 października 2023 roku o godzinie 12:30.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00.

Regulamin konkursu ofert

Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.