Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki

Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki Nieruchomość- grunt niezabudowany od Syndyka, Borki

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/135/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5450 ha stanowiącej działkę ewidencyjną nr 350/2 z obrębu Borki, gmina Jadów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SI1W/00057359/8

1.Cena minimalna to: 77.000,00 zł(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

2.Pisemne oferty należy składać do dnia 5 października 2023 roku.

3.Wymagane wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 9 października 2023 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.