Nieruchomość Głuchów k.Grójca

Nieruchomość Głuchów k.Grójca Nieruchomość Głuchów k.Grójca Nieruchomość Głuchów k.Grójca

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Bonin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS: 0000632496), sygnatura akt WA1M/GU/332/2022

obwieszcza:

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Bonin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS 0000632496), z wniosku wierzyciela wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości został złożony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku dłużnika o znacznej wartości w postaci: nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchów, obręb ewidencyjny 0008 Głuchów, gmina Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki oznaczonej nr 3749/2, o powierzchni 0,8300 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 3653,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgi wieczystą za numerem KW RA1G/00058093/3. – za cenę 636.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy).

Jednocześnie w dniu 3 kwietnia 2023 r. rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchów, obręb ewidencyjny 0008 Głuchów, gmina Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki oznaczonej nr 3749/2, o powierzchni 0,8300 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 3653,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgi wieczystą za numerem KW RA1G/00058093/3. Biegły wskazał wartość rynkową nieruchomości na kwotę 1.590 520,00 zł (słownie: milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia), zaś wartość likwidacyjną nieruchomości na kwotę 1.192 890,00 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt).

Podmiotom zainteresowanym złożeniem konkurencyjnego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchów, obręb ewidencyjny 0008 Głuchów, gmina Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, składającej się z działki oznaczonej nr 3749/2, o powierzchni 0,8300 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 3653,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgi wieczystą za numerem KW RA1G/00058093/3 oraz zainteresowanym zapoznaniem się z opisem i oszacowaniem ww. nieruchomości, umożliwia się kontakt z kancelarią Marcina Krzemińskiego tymczasowego nadzorcy sądowego Bonin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., tel. 22 375 73 80, sekretariat@wmkn.pl

Jednocześnie poucza się, iż zasady składania wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa, w tym również wniosków konkurencyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2022 r. poz. 1520), (dalej pu) ze szczególnym uwzględnieniem art. 56a – 56h pu.

>>>> BONIN – operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.