Nieruchomość garaż nr 4 od Syndyka - Al.Stanów Zjednoczonych

Nieruchomość garaż nr 4 od Syndyka - Al.Stanów Zjednoczonych

W postępowaniu upadłościowym Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 235/20 Syndyk masy upadłości sprzeda:

Prawo własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 4696,16 m2 nr GARAŻ 4 położonego na kondygnacji -4,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00484353/4, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 469616/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8, za cenę nie niższą niż 1.078.000,00 zł (słownie: milion siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto.

1. Pisemne oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2023 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

2. Wymagane wadium w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 5 czerwca 2023 roku w kancelarii Syndyka w godzinach zgodnie z regulaminami konkursów ofert.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy – Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72 GARAŻ 4

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.