Nieruchomość garaż nr 1B od Syndyka- Al.Stanów Zjednoczonych

Nieruchomość garaż nr 1B od Syndyka- Al.Stanów Zjednoczonych

W postępowaniu upadłościowym Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 235/20 Syndyk masy upadłości sprzeda:

Prawo własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 1810,76 m2 nr GARAŻ 1B położonego na kondygnacji -1,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00464732/9, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 181076/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8, za cenę nie niższą niż 839.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) brutto.

1. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 maja 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

2. Wymagane wadium w wysokości 84.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27 maja 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>> Operat szacunkowy – Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72 GARAŻ 1B

>>>Regulamin konkursu ofert

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.