Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara

Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara Mieszkanie od Syndyka- Warszawa, Figara

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda:

a)prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 1 o powierzchni 83,46 m2, z którego własnością związany będzie udział – wynoszący 8346/28654 części – w nieruchomości wspólnej przy ul. Figara 22 w Warszawie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 390, dla której to nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00497340/3

b) udział – wynoszący 1/44 część – we współwłasności nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 378/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00485615/5, stanowiącej dostęp do drogi publicznej dla lokalu opisanego w pkt 1 powyżej

c)udział – wynoszący 1/44 część – we współwłasności nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 382, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00485617/9, stanowiącej dostęp do drogi publicznej dla lokalu opisanego w pkt 1 powyżej

Łączna minimalna cenę przedmiotu konkursu wynosi 613.650,00 zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) netto.

Wymagane wadium określone w regulaminie konkursu ofert.

Pisemne oferty należy składać do dnia 19 września 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 21 września 2023 o godz. 12:00

>Regulamin konkursu ofert

>Operat szacunkowy

>Wideospacer

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.