Miejsce postojowe od Syndyka- Warszawa, Stryjeńskich

Miejsce postojowe od Syndyka- Warszawa, Stryjeńskich Miejsce postojowe od Syndyka- Warszawa, Stryjeńskich

W postępowaniu upadłościowym Centrum Handlowego Wiatraczna sp. z o.o. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 235/20 Syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/697 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o
powierzchni 21797,79 m2 nr GARAŻ położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stryjeńskich 19
w Warszawie, z którym to prawem związane jest prawo wyłącznego korzystania z miejsca
postojowego nr R7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w
Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem
WA2M/00440796/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 1/697
części w udziale w wysokości 2179779/5707410 części w prawie własności nieruchomości
wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy –
Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod
numerem WA2M/00430635/4

1.Cena minimalna to 20.295,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych)

2.Pisemne oferty należy składać do dnia 8 sierpnia 2023 roku.

3.Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 10 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.