Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza

Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza Lokal usługowy od Syndyka- Łódź, Narutowicza

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Narutowicza 41 w Łodzi, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00304425/0

b) Udział w wysokości 30270/355732 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00006109/0

Cena minimalna to: 889.225,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 89.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 11:00.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

>>Wideospacer

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.