Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3

Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-D- Warszawa, Marconich 3

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 133/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo własności lokalu niemieszkalnego nr LU-D położonego przy ul. Marconich 3 w Warszawie o pow. 77,80 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA2M/00453529/5 wraz z prawami związanymi za cenę nie niższą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.

1. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

2. Wymagane wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 7 maja 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

>>> Opinia podatkowa

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>WAŻNE ZMIANA TERMINU! Aneks nr 1 do regulaminu konkursu ofert 

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.