Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3

Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3 Lokal usługowy LU-C- Warszawa, Marconich 3

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 133/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

1. Prawo własności lokalu niemieszkalnego nr LU-C położonego przy ul. Marconich 3 w Warszawie o pow. 61,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA2M/00451807/4 wraz z prawami związanymi nie niższą niż 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych) netto.

2. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

3. Wymagane wadium w wysokości 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 7 maja 2024 roku o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Opinia podatkowa

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>WAŻNE ZMIANA TERMINU! Aneks nr 1 do regulaminu konkursu ofert 

>>> Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.