Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1

Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1 Lokal mieszkalny - Warszawa, ul. Zygmuntów 46/1

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 46/1 w Warszawie – Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 1 o powierzchni 69,97 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/17 przy ul. Zygmuntów 46 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00449825/7 wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu – za cenę nie niższą niż 463.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysięcy złotych) netto,

b) udział – wynoszący 1/66 części – we współwłasności nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych: nr 41/38 i nr 41/37, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00506727/8, stanowiącej dostęp do drogi lokalnej (ul. Kadrowa) – za cenę nie niższą niż 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) netto,

Mieszkanie znajduje się na zamkniętym osiedlu i składa się z salonu z aneksem kuchennym oraz dwóch sypialni i łazienki. Do lokalu przylega ogródek. Nieruchomość jest w stanie deweloperskim do indywidualnego wyposażenia.

1. Łączna cena wywoławcza: 466.800,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) netto.

2. Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 lipca 2024 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 10 lipca 2024 o godz. 13:00.

 

>>>Wideospacer

>>>Opinia podatkowa

>>>Regulamin konkursu ofert

>>> Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.