Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1

Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1 Lokal mieszkalny - Warszawa, Sobieskiego 1

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 133/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 64 położonego w budynku przy ul. Sobieskiego 1 w Warszawie o powierzchni 176,80 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA2M/00333263/5 wraz z prawami związanymi w tym prawem wyłącznego korzystania z miejsca garażowego nr 2 na poziomie I (jeden) w hali garażowej budynku przy ul. Sobieskiego 1 w Warszawie za cenę nie niższą niż 1.491.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.

2. Pisemne oferty należy składać do dnia 29 maja 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

3. Wymagane wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00). Przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 4 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30.

>>>Opinia podatkowa

>>>Regulamin konkursu ofert

>>> Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.