Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki

Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Rybaki

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 57,13 m2 położonego w budynku przy ul. Rybaki 23 w Poznaniu, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00324076/4

b) udział w wysokości 5713/124425 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem PO1P/00001723/5

Cena minimalna to: 274.520,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych)

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 sierpnia 2023 roku o godzinie 13:30.

Regulamin konkursu ofert

Operat szacunkowy

Wideospacer

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.