Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego

Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego Lokal mieszkalny od Syndyka- Poznań, Małeckiego

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

a) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Antoniego Małeckiego 21 w Poznaniu o powierzchni użytkowej 168,88 m2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00352612/9

b) udział w wysokości 16888/191212 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Cena minimalna to: 1.016.653,00 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Wymagane wadium w wysokości 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych) płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 3 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:30.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

>>Wideospacer

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.