Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52

Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/52

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 5171/240536 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 46, stanowiący niewyodrębniony lokal mieszkalny numer 52, dla którego to udziału Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LD1M/00000667/7.

Cena minimalna to: 155.616,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych) netto.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 11:30.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.