Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/51

Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/51 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/51 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/51 Lokal mieszkalny od Syndyka- Łódź, Więckowskiego 46/51

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XVIII GUp 240/20 syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 1700/240536 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 46, stanowiący niewyodrębniony lokal mieszkalny numer 51, dla którego to udziału Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LD1M/00000667/7

Cena minimalna to: 43.252,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych ).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2023 roku na adres Kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00.

>>Regulamin konkursu ofert

>>Operat szacunkowy

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.