Garaż od Syndyka - ul. Gen. Franciszka Kleeberga, Siedlce

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/529/2023 Syndyk masy upadłości sprzeda:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 49 o powierzchni 0,0019 ha, znajdującej się w Siedlcach (obręb 0185) przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00055091/4, na której posadowiony jest garaż murowany jednostanowiskowy o powierzchni zabudowy 19 m2 w zabudowie szeregowej oraz udział w wysokości 1/36 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się działki ewidencyjnej nr 53 (droga dojazdowa) o powierzchni 0,0279 ha, znajdującej się w Siedlcach (obręb ewidencyjny 0185) przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1S/00048702/9.

1. Cena wywoławcza wynosi: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 marca 2024 na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 8 marca 2024 godz. 12:00.

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.