Działka od Syndyka - Zawiercie - Blanowice

Działka od Syndyka - Zawiercie - Blanowice Działka od Syndyka - Zawiercie - Blanowice Działka od Syndyka - Zawiercie - Blanowice Działka od Syndyka - Zawiercie - Blanowice

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn.akt XVIII GUp 229/20) Syndyk sprzeda;

1. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1878, 1881 z obrębu Blanowice o łącznej powierzchni 2,6744 ha, położonej w miejscowości Zawiercie, gm. Zawiercie, pow. zawierciański, woj. Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem CZ1Z/00006582/7

2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.

3. Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2023 roku na adres Kancelarii Syndyka Marcina Krzemińskiego, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa.

4. Wymagane wadium wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 27 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa.

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.