Consortia wierzytelność - od Syndyka

Consortia wierzytelność - od Syndyka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 144/20 sprzeda wierzytelności przysługujące upadłemu o łącznej kwocie nominalnej 939.032,88 zł

należności z lat 2011, 2012 oraz 2015
Cena minimalna sprzedaży: 5.000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2024 r. na adres kancelarii syndyka.

Podpisanie umowy do 19 lipca 2024 r.

Syndyk dokonuje wyboru najwyższej złożonej oferty co do oferowanej ceny, oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wyłonionym nabywcą bez podania przyczyny.

>>>> Sprzedaż wierzytelności CONSORTIA termin do 20.06.2024

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.