Droga Cegielniana 15 - Pruszków - od Syndyka

Droga Cegielniana 15 - Pruszków - od Syndyka

W postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 235/20 Syndyk podaje do wiadomości publicznej o prowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości:

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (sposób korzystania: drogi) o powierzchni 232,00 m2 położonej przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, gm. Pruszków, pow. Pruszkowskim, woj. Mazowieckim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 255/4 obręb 22, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1P/00021010/3.
2. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) brutto.
3. Pisemne oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2023 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.
4. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 w kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>> Operat szacunkowy – Pruszków, ul. Cegielniana

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.