Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna

Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna Udziały w nieruchomości zabudowanej - Łajski, ul. Leśna

W postępowaniach upadłościowych prowadzonych pod sygn. akt: XIX GUp 630/21 oraz XIX GUp 805/20, Syndyk masy upadłości sprzeda:

1. Przedmiotem konkursu ofert są:

1) w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 630/21:

a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 563 m2 zabudowanej, położonej przy ul. Leśnej 43K w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/27 obręb Łajski, o powierzchni 563 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 128,42 m2 wraz z garażem o powierzchni 16,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00045971/7 za cenę nie niższą niż 280.500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych),

b) udział w wysokości 1/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę publiczną (ul. Leśna) w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/24, o powierzchni 1859 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00038780/9 za cenę nie niższą niż 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

2) w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 805/20:

a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 563 m2 zabudowanej, położonej przy ul. Leśnej 43K w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/27 obręb Łajski, o powierzchni 563 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 128,42 m2 wraz z garażem o powierzchni 16,90 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00045971/7 za cenę nie niższą niż 183.040,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści złotych),

b) udział w wysokości 1/24 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę publiczną (ul. Leśna) w miejscowości Łajski, gminie Wieliszew, powiecie legionowskim, województwie mazowieckim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 223/24, o powierzchni 1859 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00038780/9 za cenę nie niższą niż 1.472,00 zł (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa złote),

Tj. łączna cena minimalna konkursu ofert wynosi 466.812,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych).

2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. – Al. J. Ch. Szucha 8 II p. 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy.

3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 466.812,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych).

4. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

5. Wymagane wadium w wysokości łącznej 50.000,00 zł, tj. 25.000,00 zł na rachunek masy upadłości XIX GUp 805/20 oraz 25.000,00 zł na rachunek masy upadłości XIX GUp 630/21 najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2023 roku.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa.

Operat szacunkowy

Regulamin konkursu ofert

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.