3/32 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Biardy

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/129/2024 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewid. 243 o pow. 0,2700 ha, położonej w miejscowości Biardy, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1U/00030873/8.

1. Cena wywoławcza wynosi 24.862,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote).

2. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 2 lipca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 4 lipca 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Operat szacunkowy 

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.