Pakiet wierzytelności VSLS sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości VSLS sp. z o.o. w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1379/19 sprzeda pakiet wierzytelności przysługujący Upadłemu w łącznej kwocie nominalnej 57.589,25 zł.

Cena minimalna sprzedaży: 207,59 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2023 r. na adres kancelarii syndyka.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy cesji wierzytelności.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w kancelarii syndyka odbędzie się licytacja wśród przybyłych oferentów.

Podpisanie umowy do 30 czerwca 2023 r.

>>>> Wykaz wierzytelności VSLS Czerwiec 2023

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.