2000 AKCJI RAR TRANS S.A.

2000 AKCJI RAR TRANS S.A. 2000 AKCJI RAR TRANS S.A.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/550/2022 sprzeda, w trybie z wolnej ręki inne prawa przysługujące Upadłemu, tj:

2000 (dwa tysiące) akcji stanowiących 0,0125 % kapitału zakładowego spółki RAR TRANS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000795693
za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2023 r.
zawarcie umowy do dnia 16 czerwca 2023 r.

Oferty można składać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub poprzez formularz kontaktowy, Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty co do ceny.

Oszacowanie 2000 akcji RAR TRANS S.A

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.