2/3 udziału w nieruchomościach od Syndyka - Uniemyśl

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 324/22, Syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 2/3 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. nr 268/27, 268/28 o łącznej pow. 0,7314 ha i w prawie własności budynku, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka, w miejscowości Lubawka, dla której to nieruchomości księgę wieczystą o nr JG1K/00010313/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. za cenę nie niższą niż 155.088,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych).

1. Cena wywoławcza: 155.088,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 16.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 maja 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 maja 2023 r. o godzinie 12:45 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.