2/3 udziału w nieruchomościach gruntowych od Syndyka,Uniemyśl

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 324/22, Syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. nr 217/1, 216 o łącznej pow. 0,4910 ha, położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Lubawka, w miejscowości Uniemyśl, dla której to nieruchomości księgę wieczystą o nr JG1K/00005085/3 prowadzi Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 57.317,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych).

Na działkach ewid. nr 217/1 i 216 o łącznej powierzchni 4 900 m2 znajdują się dwa obiekty kubaturowe: – budynek mieszkalny o pow. zabudowy 224 m2, – budynek garażowy o pow. zabudowy 96 m2. Budynek murowany czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Na parterze i pierwszym piętrze pomieszczenia mieszkalne. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 358,4 m2, powierzchnia użytkowa garażu 81,6 m2. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, poza pokryciami dachu. Garaż w stanie średnim.

1. Cena wywoławcza: 57.317,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 maja 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 maja 2023 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.