1/5 udziału w nieruchomości gruntowej - Zawada

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/57/2024 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/5 części w prawie własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewid. o numerach 536, 558 obręb 0017 Zawada o łącznej pow. 0,5309 ha, położonych w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Ostrówek.

1. Cena wywoławcza wynosi wynosi 5.191,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych).

2. Wymagane wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 lipca 2024 roku.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 25 lipca 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.