1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Jodłów

1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Jodłów 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Jodłów 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Jodłów 1/4 udziału w nieruchomości od Syndyka - Jodłów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 1732/21, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 126/4, o powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości Jodłów, gminie Międzylesie, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00090476/3.

1. Łączna cena wywoławcza: 15.500,00 zł

2. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 4 października 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 6 października 2023 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.