1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela

1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym - Warszawa, Bagatela

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/1234/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości ¼ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 8, o pow. użytkowej 60,30 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Bagatela 15, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00387609/0 za cenę nie niższą niż 229.850,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pisemne oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Wymagane wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.