1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej - Siedlce, Mazowiecka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/393/2023 syndyk masy upadłości sprzeda:

1. udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 11/26, obręb 87 położonej w Siedlcach przy ul. Mazowieckiej 56, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SI1S/00086692/3 za cenę nie niższą niż 416.900,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset złotych).

2. Pisemne oferty należy składać do dnia 26 lipca 2024 roku na adres kancelarii Syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

3. Wymagane wadium w wysokości 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych). Przelewem na rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 30 lipca 2024 roku o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.