1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej od Syndyka- Warszawa, Warszawska 33

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 310/21 Syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami warsztatowymi z zapleczem – działka ewidencyjna nr 17 z obrębu nr 8-05-01 w Warszawie, przy ul. Warszawskiej 33, na terenie dzielnicy Wesoła, wielkość działki nr 17 – 1469 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta WA6M/00363482/3.

1. Cena wywoławcza wynosi 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wymagane wadium w wysokości 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 6 października 2023 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 10 października 2023 roku o godzinie 11:00.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00.

Operat szacunkowy

Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.