1/2 udziału w nieruchomości gruntowej - Węgorzewo

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 337/21 Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 1235, o powierzchni 0,3002 ha, położonej w miejscowości Węgorzewo (obręb 0002 Węgorzewo 2), w gminie Węgorzewo, powiat węgorzewski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Węgorzewie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze kw OL2G/00017077/4.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 79.011,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jedenaście złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 lipca 2023 roku na adres kancelarii syndyka: Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-582 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:00.

>>>Regulamin konkursu ofert

>>>Operat szacunkowy

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.