1/2 udziału w lokalu od syndyka - Wawelberga, Warszawa

1/2 udziału w lokalu od syndyka - Wawelberga, Warszawa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA2M/GUp-s/329/2022 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 207, o pow. 54,50 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Wawelberga 3 w Warszawie, dzielnica Wola, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA4M/00384094/5 za cenę nie niższą 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 20 lutego 2024 roku o godzinie 12:00.

Syndyk informuje, iż w stosunku do drugiego udziału w ww. nieruchomości prowadzona jest egzekucja komornicza prowadzona pod sygn. akt PB Km 3643/22 przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Piotra Bukszewicza.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.