1/2 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka - I Poprzeczna

1/2 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka - I Poprzeczna

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 1281/21, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w przy ul. I Poprzecznej 17 w Warszawie o powierzchni użytkowej 56,45 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA6M/00467074/9 wraz z udziałem w wysokości 5645/204057 udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA6M/00019829/2.

1. Łączna cena wywoławcza: 79.000,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 8.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka.

 

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.