1/2 udziału w lokalu mieszkalnym od Syndyka- Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 81

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/882/2023, syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 34,95 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Alei Zwycięstwa 81 w Dąbrowie Górniczej, województwo śląskie.

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 15.016,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy szesnaście złotych).

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) płatne na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 marca 2024 roku na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 12:00

>>>Operat szacunkowy

>>>Regulamin konkursu ofert 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.