1/2 udziału w budynku mieszkalnym - Tłuszcz

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. XIX GUp 792/21, Syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1895 (obręb Tłuszcz) o powierzchni gruntu 623,00 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej przy ul. Słonecznej 46 w miejscowości Tłuszcz, gminie Tłuszcz, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WA1W/00049732/7.

1. Łączna cena wywoławcza: 107.500,00 zł.

2. Wymagane wadium w wysokości 11.000,00 zł, płatne przelewem na rachunek bankowy.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 31 lipca 2023 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:30 w kancelarii Syndyka.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.